Na pytanie jacy jesteśmy możemy odpowiedzieć że jesteśmy odpowiedzialnym i skupionym na celu zespołem. Pomimo realizacji znacznej ilości projektów, często z napiętym harmonogramem, zawsze dotrzymujemy terminów realizacji umowy. Dzięki rozbudowanemu Zespołowi projektantów, gwarantujemy ciągłość pracy nad projektami nawet w przypadku zaistnienia wypadków losowych, czy też w okresach urlopowych – w sytuacji, gdy jeden architekt jest niedostępny, jego praca związana z Państwa przedsięwzięciem nie jest wstrzymana

Jesteśmy otwarci na sugestie inwestorów i konsensualni. Szukamy optymalnych rozwiązań i optymalizacji projektów.

Nasz zespól wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie usług projektowych, prowadzenia dokumentacji oraz procedur administracyjnych dla całej gamy różnych inwestycji w tym:

Oferujemy pomoc w szukaniu optymalnej lokalizacji inwestycji wraz z analizą jej opłacalności i stanu prawnego.

ARCHICE to architekci, projektanci i specjaliści branżowi o specjalizacji: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, drogowej i kolejowej. Mamy kompetencje do prowadzenia nadzorów autorskich, nadzorów inwestorskich i zastępstwa inwestycyjnego. Nie boimy się wyzwań. Poprzez wszechstronne podejście do tematu potrafimy sprostać wymaganiom wszystkich klientów, gdyż do każdego klienta podchodzimy indywidualnie.

Na uwagę zasługuje fakt, że nasza firma posiada poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego do poziomu POUFNE, a pracownicy naszej firmy posiadają dostęp do informacji niejawnych w wyższych klauzulach niż zastrzeżone i poufne.

Regiony, w których działamy w głównej mierze to Szczecin, Kołobrzeg, Świnoujście, ale obsługujemy klientów na terenie całego kraju.

Myśl przewodnia naszej firmy:
„Dzięki nam Twoja wizja staje się rzeczywistością.”

Nasz Zespół

 • Ewelina Bożacka

 • Krzysztof Stępniewski

 • Jan Jarmusz

 • dr Magdalena Lazarek-Janowska

 • dr hab. Izabela Dembińska

 • dr inż. Łukasz Marzantowicz

 • dr inż. Maciej Jarmusz

 • Tomasz Tur

 • Krzysztof Podbielski

 • Monika Madrak

Ewelina Bożacka

Prezes Zarządu

e-mail: e.bozacka(at)archice.eu

Ewelina Bożacka tworzy tę firmę od samego początku tj. od 1998 roku.Jest odpowiedzialna za funkcjonowanie firmy i ekspansję na nowe możliwości rozwoju.

Ewelina ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Budownictwa i Architektury i uzyskała dyplom mgr inżyniera architekta. Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 69/Sz/2001. Od 15 lat z sukcesem realizuje liczne projekty budowlane i wykonawcze z zakresu budownictwa kubaturowego wysokospecjalistycznego.

W swoim dorobku ma projekty budownictwa przemysłowego (hale o różnym zastosowaniu, elektrociepłownie itp), użyteczności publicznej (opera, hale wielofunkcyjne, kina, galerie handlowe, itp.), jak również mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, budownictwa społecznego, sportowego.

Pracowała z najlepszymi europejskimi biurami konsultingowymi tj. PM Group; Scott Wilson Kirkpatrick& Co. Ltd; Ernst & Young Sp. z o.o. przy realizacji najbardziej prestiżowych projektach w Polsce tj: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Lotniska: we Wrocławiu, Szczecinie i Krośnie.

Konsultant, który ma doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne w tym z UE od 1999 roku. W swym dorobku ma opracowanie kilkudziesięciu znaczących opracowań aplikacyjnych do UE dla inwestycji z zakresu obiektów kubaturowych (kultury, szkolnictwa, pomocy społecznej ,sportu itp.) drogowych , które otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę ponad 4 mld zł i mające znaczący wpływ nie tylko na rozwój regionów ale i kraju.

Brała udział w realizacji projektu zarówno z programów przedakcesyjnych tj. Phare, Ispa ,Interreg jak i poakcesyjnych z linii budżetowej 2004- 2006 tj. ZPORR, PO – Transport i w programach obecnych tj. Regionalnych Programach Operacyjnych, PO infrastruktura i Środowisko.

Prowadziła wykłady w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie (2005 rok). W ramach projektu Pipeline prowadziła szkolenia dla organów Jednostek państwowych w tym Paneli Ekspertów z zakresu przygotowania i wdrażania projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie z UE. Obecnie ekspert ds. ocen projektów dla instytucji wdrażających na szczeblu regionalnym i krajowym oraz międzynarodowym.

W ramach zespołu PM Group Polska opracowywała Niebieskie Księgi dla projektów transportowych.

Posiada dostęp do informacji niejawnych do klauzuli Tajne, UE oraz NATO Secret.

Krzysztof Stępniewski

Prokurent / Dyrektor Finansowy

e-mail: k.stepniewski(at)archice.eu

Absolwent AGH, magister inżynier zarządzania. W firmie jest odpowiedzialny za finanse. Specjalista do spraw analiz finansowych oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł kapitału, posiadający rozległą wiedzę m.in. z zakresu analiz i prognoz finansowych, tematyki Funduszy Unii Europejskiej, negocjacji, finansów, zarządzania. Współpracował z najlepszymi europejskimi biurami konsultingowymi tj. PM Group; Ernst & Young Sp. z o.o.

Nie boi się wyzwań. Posiada doświadczenie w tworzeniu analiz ekonomicznych dla najbardziej złożonych inwestycji np. obiektów liniowych (dla drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowe Miasteczko-Legnica – A4 – wartość inwestycji 1,7 mld zł) inwestycji lotniskowych ( we Wrocławiu, Legnicy, Krosna, Modlina, Szczecina.)

W swym dorobku ma opracowanie kilkudziesięciu znaczących opracowań części ekonomicznych i finansowych, biznes planów, studiów wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Dodatkowo prowadzi doradztwo finansowe, kontrolę sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, sporządzanie prognoz finansowych dla banków i Instytucji Unijnych. Ekspert ds. ocen projektów dla instytucji wdrażających na szczeblu regionalnym i krajowym oraz międzynarodowym.

Posiada dostęp do informacji niejawnych do klauzuli Tajne, UE oraz NATO Secret.

Jan Jarmusz

Prokurent / Kierownik Działu Consultingu

Tel: +48 91 880 38 93
e-mail: j.jarmusz(at)archice.eu

Od 2010 roku związany z doradztwem w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym i prywatnym. Brał udział w przygotowaniu ponad 20 wniosków o dofinansowanie ze środków regionalnych i krajowych programów operacyjnych, Komisji Europejskiej (program LIFE), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków krajowych. Współautor studiów wykonalności z zakresu inwestycji kubaturowych, transportowych i infrastrukturalnych. Brał również udział w przygotowaniu opracowań analitycznych dotyczących oceny atrakcyjności inwestycyjnej oraz strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Absolwent Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Morskiej w Szczecinie, na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, w specjalności Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym.

dr Magdalena Lazarek-Janowska

Doradca i konsultant

Tel: +48 531 557 252  
e-mail: consulting(at)archice.eu


Specjalista rozliczeń projektów finansowanych zarówno ze środków unijnych jak i prywatnych. Swoją przygodę z problematyką dotyczącą finansowego prowadzenia projektów rozpoczęła w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.

W Archice odpowiedzialna jest przede wszystkim za sterowanie oraz finansowe rozliczenie projektów, koordynacje i weryfikacje zdarzeń finansowych oraz analityczną stronę projektu. Aktywnie uczestniczy we współtworzeniu wniosków o
dofinansowanie ze środków krajowych programów operacyjnych wielu dziedzin życia gospodarczego np.: termomodernizacja, OZE, projekty badawczo-rozwojowe, sferze kultury i rewitalizacji oraz projektów „miękkich”.

Ponadto zdobytą praktykę zawodową z sukcesem wiąże z życiem akademickim, prowadząc zajęcia z takich przedmiotów jak: polityka gospodarcza, badania rynkowe czy finansowanie projektów unijnych. W roku 2014 zdobyła stopień doktora nauk ekonomicznych, na Uniwersytecie Szczecińskim. Prowadzi szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych m.in. Lokalnych Grup Działania, Leader +, projektów edukacji ekologicznej które ją pasjonują.

Prywatnie szczęśliwa Mama dwóch dziewczynek i żona Pana Męża 🙂

dr hab. Izabela Dembińska

Trener, doradca i konsultant

e-mail: consulting(at)archice.eu

Praktyk w zakresie wdrażania i wykonania gospodarczych projektów logistycznych, produkcyjnych i handlowych.

Specjalizuje się w obszarach:

 • wielokryterialna analiza i optymalizacja procesów logistycznych,
 • zastosowanie metod rozwiązywania problemów,
 • outsourcing w obszarze logistyki, map
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie relacjami z klientem,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • zarządzanie w jednostkach samorządowych

Prowadziła projekty gospodarcze dla wiodących firm takich jak: Stora Enso, IKEA, Demolen, Baltic Wood, Berti, Franke Polska, Castorama, Twój Styl, Mercedes Benz, Makro Cash, Nestle w zakresie:

 • Audyty magazynów wraz z identyfikacją wąskich gardeł i propozycjami usprawnień krótko i długo terminowych,
 • Przeprowadzenie diagnozy oraz przebudowa procesów zaopatrzeniowych dla centrali przedsiębiorstwa z uwzględnieniem analizy możliwości wprowadzenia zmian w systemie informatycznym
 • Koncepcja AI systemu śledzenia procesów magazynowych i produkcyjnych
 • Określenie maksymalnej wydolności aktualnego systemu magazynowego w świetle wymagań produkcji
 • Wielokryterialna analiza zapasów i polityki zaopatrzeniowej i wynikającej z nich przepływów towarowych dla kilkudziesięciu tysięcy indeksów z uwzględnieniem kosztów procesów transportowych Magazynu Centralnego i operatorów logistycznych

Jako trener biznesu prowadziła zamknięte i otwarte szkolenia z zakresu:

 • logistyki (przede wszystkim zarządzanie łańcuchem dostaw, mapowanie i analiza procesów logistycznych, infrastruktura logistyczna, transport),
 • metody rozwiązywania problemów procesowych,
 • obsługi klienta,
 • CRM,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • zarządzania projektami

Ponadto kierownik lub współwykonawca wielu projektów badawczych, w tym międzynarodowych. Autorka ekspertyz i opinii oraz ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Autorka ok. 200 publikacji z zakresu logistyki, transportu i relacji z klientami.

dr inż. Łukasz Marzantowicz

Doradca i konsultant

e-mail: consulting(at)archice.eu

Doradca i konsultant w zakresie optymalizacji sfery logistyki w przedsiębiorstwie, wdrożenia oraz prowadzenia projektów logistycznych. Praktyk w obszarze szkoleń, wdrażania i efektywności projektów gospodarczych oraz zarządzania logistyką.
Specjalizuje się w następujących obszarach:
• Optymalizacja procesów logistycznych – zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja
• Rachunek kosztów działań logistycznych
• Multikryterialna analiza procesów logistycznych
• Jakość w logistyce
• Zarządzanie logistyką i ekonomika przedsiębiorstw
• Efektywność i narzędzia reinżynieringu procesów logistycznych
• Gospodarka magazynowa
Prowadził projekty gospodarcze dla wiodących firm polskich i zagranicznych takich jak: Stora Enso, Franke Polska, Ikea, DS Produkte GMBH, Volkswagen Polska, Carbo Holding Sp. z o.o.w zakresie:
• Analiza procesów logistyki około produkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zapasów i polityki zaopatrzeniowej w kontekście uwalniania z przepływów materiałowych zamrożonego kapitału
• Analiza procesów procedur logistycznych w korporacyjnego centrum logistycznego na Europę Zachodnią dotycząca studium różnych możliwych rozwiązań w obszarze gospodarki magazynowej, zapasów i transportu między kontynentalnego i europejskiego
• Analiza i optymalizacja procesów w Magazynie Centralnym sieci
• Projekt restrukturyzujący optymalizujący system logistyczny następujących faz: zaopatrzenie; magazyn materiałów i surowców; logistyka okołoprodukcyjna; magazyn wyrobów gotowych; ekspedycja
Jako trener biznesu prowadził szereg szkoleń w obszarach:
• Zarządzanie zaopatrzeniem i zakupami
• Optymalizacja procesów logistycznych w kontekście handlu międzynarodowego
• Optymalizacja procesów logistycznych i produkcyjnych, decyzje strategiczne w zakresie łańcucha dostaw
• Zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw, analiza wielokryterialna i podejmowanie decyzji
• Optymalizacja sfery logistyki zaopatrzenia i produkcji
• zarządzanie logistyczne
Ponad to autor opinii i ekspertyz oraz wielu publikacji polskich i międzynarodowych.Kierownik lub wykonawca projektów badawczych z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw i międzynarodowej logistyki zaopatrzenia. Wykładowca studiów podyplomowych

dr inż. Maciej Jarmusz

Doradca i moderator dla SMS

e-mail: consulting(at)archice.eu

Specjalista w zakresie automatyki kompleksowej i obiektowej oraz systemów sterowania i zarządzania operacyjnego. Doradca i moderator oraz twórca wielu procedur dla systemów zarządzania bezpieczeństwem operacyjnym (Safety Management System – SMS). Posiada wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami kwalifikacyjnymi (stowarzyszenia przewoźników lotniczych IATA/ATDI ) w zakresie :

·         Zarządzania operacyjnego na lotniskach w tym 12 letni staż jako dyrektor zarządzający dużym przedsiębiorstwem i 6 letni staż jako osoba odpowiedzialna za zachowanie standardów bezpieczeństwa operacyjnego (Safety Manager)

·         Optymalizacji procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych

·         Wdrażania i nadzoru nad realizacja mechanizmów zarządzania bezpieczeństwem operacyjnym na lotniskach

Tomasz Tur

Architekt

Absolwent kierunku Architektura i Urbanistyka wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej , który ukończył broniąc dyplom w 2001 roku.

Praktykę zawodową zdobywał pracując w szczecińskich pracowniach, oraz prowadząc samodzielną praktykę projektową przy wielu różnorodnych projektach z zakresu budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz architektury wnętrz.
Doświadczenie zawodowe potwierdził uzyskując uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 29/ZPOIA/OKK/2010.

Krzysztof Podbielski

Architekt

Absolwent Politechniki Szczecińskiej – Wydział Budownictwa i Architektury kierunek Architektura i Urbanistyka – dyplom 2007.
Brał udział przy opracowaniu projektów o zróżnicowanej skali i poziomie skomplikowania m.in. budynki pasywne, budynki zamieszkania zbiorowego, restauracje, SPA, budynki w technologii szkieletowej, projekty wnętrz, budynki wielorodzinne, projekty konserwacji zabytków, projekty mebli.

Monika Madrak

Architekt

Tel: +48 601 888 895
e-mail: m.madrak(at)archice.eu

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na kierunku Architektura i Urbanistyka. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów w Szczecińskim biurze projektowym. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w zawodzie.

Brała udział w tworzeniu wielu projektów o zróżnicowanej tematyce i skali, m.in. budynki jednorodzinne, budynki wielorodzinne , obiekty usługowe i użyteczności publicznej.

Projektowanie jest jej pasją, a każdy nowy temat traktuje jako indywidualne i niepowtarzalne wyzwanie oraz nowe doświadczenie.

Uważa, że nic tak nie inspiruje jak podróże do nowych miejsc. Podczas tworzenia projektów stara się szukać inspiracji które pozwolą otworzyć się na nowe rozwiązania oraz wprowadzą świeże spojrzenie na dany temat.

Z Archice związana od 2019 roku.

Projektanci branżowi

W naszym zespole posiadamy doświadczonych projektantów w branży konstrukcyjnej,
sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, drogowej, hydrotechnicznej i ochrony środowiska.
Współpracujemy z technologami, rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń poż i bezpieczeństwa i higieny pracy.