Na pytanie jacy jesteśmy możemy odpowiedzieć że jesteśmy odpowiedzialnym i skupionym na celu zespołem. Pomimo realizacji znacznej ilości projektów, często z napiętym harmonogramem, zawsze dotrzymujemy terminów realizacji umowy. Dzięki rozbudowanemu Zespołowi projektantów, gwarantujemy ciągłość pracy nad projektami nawet w przypadku zaistnienia wypadków losowych, czy też w okresach urlopowych – w sytuacji, gdy jeden architekt jest niedostępny, jego praca związana z Państwa przedsięwzięciem nie jest wstrzymana

Jesteśmy otwarci na sugestie inwestorów i konsensualni. Szukamy optymalnych rozwiązań i optymalizacji projektów.

Nasz zespól wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie usług projektowych, prowadzenia dokumentacji oraz procedur administracyjnych dla całej gamy różnych inwestycji w tym:

Oferujemy pomoc w szukaniu optymalnej lokalizacji inwestycji wraz z analizą jej opłacalności i stanu prawnego.

ARCHICE to architekci i projektanci. Mamy kompetencje do prowadzenia nadzorów autorskich, nadzorów inwestorskich i zastępstwa inwestycyjnego. Nie boimy się wyzwań. Poprzez wszechstronne podejście do tematu potrafimy sprostać wymaganiom wszystkich klientów, gdyż do każdego klienta podchodzimy indywidualnie.

W naszym zespole posiadamy doświadczonych projektantów w branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, drogowej, hydrotechnicznej i ochrony środowiska. Współpracujemy z technologami, rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń poż i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na uwagę zasługuje fakt, że nasza firma posiada poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego do poziomu POUFNE, a pracownicy naszej firmy posiadają dostęp do informacji niejawnych w wyższych klauzulach niż zastrzeżone i poufne.

Regiony, w których działamy w głównej mierze to Szczecin, Kołobrzeg, Świnoujście, ale obsługujemy klientów na terenie całego kraju.

Myśl przewodnia naszej firmy:
„Dzięki nam Twoja wizja staje się rzeczywistością.”

Zarząd

  • Ewelina Bożacka

  • Krzysztof Stępniewski

  • Jan Jarmusz

Ewelina Bożacka

Prezes Zarządu

e-mail: e.bozacka(at)archice.eu

Ewelina Bożacka tworzy tę firmę od samego początku tj. od 1998 roku.Jest odpowiedzialna za funkcjonowanie firmy i ekspansję na nowe możliwości rozwoju.

Ewelina ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Budownictwa i Architektury i uzyskała dyplom mgr inżyniera architekta. Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 69/Sz/2001. Od 15 lat z sukcesem realizuje liczne projekty budowlane i wykonawcze z zakresu budownictwa kubaturowego wysokospecjalistycznego.

W swoim dorobku ma projekty budownictwa przemysłowego (hale o różnym zastosowaniu, elektrociepłownie itp), użyteczności publicznej (opera, hale wielofunkcyjne, kina, galerie handlowe, itp.), jak również mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, budownictwa społecznego, sportowego.

Pracowała z najlepszymi europejskimi biurami konsultingowymi tj. PM Group; Scott Wilson Kirkpatrick& Co. Ltd; Ernst & Young Sp. z o.o. przy realizacji najbardziej prestiżowych projektach w Polsce tj: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Lotniska: we Wrocławiu, Szczecinie i Krośnie.

Konsultant, który ma doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne w tym z UE od 1999 roku. W swym dorobku ma opracowanie kilkudziesięciu znaczących opracowań aplikacyjnych do UE dla inwestycji z zakresu obiektów kubaturowych (kultury, szkolnictwa, pomocy społecznej ,sportu itp.) drogowych , które otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę ponad 4 mld zł i mające znaczący wpływ nie tylko na rozwój regionów ale i kraju.

Brała udział w realizacji projektu zarówno z programów przedakcesyjnych tj. Phare, Ispa ,Interreg jak i poakcesyjnych z linii budżetowej 2004- 2006 tj. ZPORR, PO – Transport i w programach obecnych tj. Regionalnych Programach Operacyjnych, PO infrastruktura i Środowisko.

Prowadziła wykłady w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie (2005 rok). W ramach projektu Pipeline prowadziła szkolenia dla organów Jednostek państwowych w tym Paneli Ekspertów z zakresu przygotowania i wdrażania projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie z UE. Obecnie ekspert ds. ocen projektów dla instytucji wdrażających na szczeblu regionalnym i krajowym oraz międzynarodowym.

W ramach zespołu PM Group Polska opracowywała Niebieskie Księgi dla projektów transportowych.

Posiada dostęp do informacji niejawnych do klauzuli Tajne, UE oraz NATO Secret.

Krzysztof Stępniewski

Prokurent / Dyrektor Finansowy

e-mail: k.stepniewski(at)archice.eu

Absolwent AGH, magister inżynier zarządzania. W firmie jest odpowiedzialny za finanse. Specjalista do spraw analiz finansowych oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł kapitału, posiadający rozległą wiedzę m.in. z zakresu analiz i prognoz finansowych, tematyki Funduszy Unii Europejskiej, negocjacji, finansów, zarządzania. Współpracował z najlepszymi europejskimi biurami konsultingowymi tj. PM Group; Ernst & Young Sp. z o.o.

Nie boi się wyzwań. Posiada doświadczenie w tworzeniu analiz ekonomicznych dla najbardziej złożonych inwestycji np. obiektów liniowych (dla drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowe Miasteczko-Legnica – A4 – wartość inwestycji 1,7 mld zł) inwestycji lotniskowych ( we Wrocławiu, Legnicy, Krosna, Modlina, Szczecina.)

W swym dorobku ma opracowanie kilkudziesięciu znaczących opracowań części ekonomicznych i finansowych, biznes planów, studiów wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Dodatkowo prowadzi doradztwo finansowe, kontrolę sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, sporządzanie prognoz finansowych dla banków i Instytucji Unijnych. Ekspert ds. ocen projektów dla instytucji wdrażających na szczeblu regionalnym i krajowym oraz międzynarodowym.

Posiada dostęp do informacji niejawnych do klauzuli Tajne, UE oraz NATO Secret.

Jan Jarmusz

Prokurent / Kierownik Działu Consultingu

Tel: +48 91 880 38 93
e-mail: j.jarmusz(at)archice.eu

Od 2010 roku związany z doradztwem w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym i prywatnym. Brał udział w przygotowaniu ponad 20 wniosków o dofinansowanie ze środków regionalnych i krajowych programów operacyjnych, Komisji Europejskiej (program LIFE), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków krajowych. Współautor studiów wykonalności z zakresu inwestycji kubaturowych, transportowych i infrastrukturalnych. Brał również udział w przygotowaniu opracowań analitycznych dotyczących oceny atrakcyjności inwestycyjnej oraz strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Absolwent Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Morskiej w Szczecinie, na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, w specjalności Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym.