Project Description

Terminal intermodalny w Lubinie

Koncepcja zagospodarowania terenu pod terminal intermodalny zlokalizowany przy w Lubinie w zakresie:

  1. Inwentaryzacji nieruchomości i jej wyposażenia. Prezentacji na tle sieci transportowej.
  2. Propozycji docelowego zagospodarowania nieruchomości i wizualizacje.
  3. Opisu docelowego układu infrastruktury obiektu w ujęciu ogólnym.
  4. Układu stref funkcjonalnych.
  5. Propozycji lokalizacji i szacunkowej wielkości poszczególnych elementów infrastruktury.
  6. Propozycji organizacji ruchu towarowego na terenie obiektu terminalowego i w najbliższym sąsiedztwie.
  7. Oszacowania niezbędnych nakładów inwestycyjnych.
POWRÓT DO PROJEKTÓW