Project Description

Przebudowa ul. Kolumba w Szczecinie

Wielobranżowa koncepcja programowo-przestrzenna dla przebudowy ul. Kolumba w Szczecinie”. Niniejsza koncepcja obejmuje m. in. przebudowę ulicy Kolumba w Szczecinie, w tym wybudowanie nowego układu ulicznego z wykorzystaniem części istniejącego układu ulicznego. Głównym celem nowoprojektowanego przebiegu ulicy Kolumba będzie usprawnienie ruchu w mieście, eliminacja ruchu tranzytowego oraz tak jak dotychczas obsługa zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, usług wolnostojących oraz wbudowanych, w tym: Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej, inkubatora przedsiębiorczości, usług biznesowych oraz centrum szkoleniowo-doradczego.

POWRÓT DO PROJEKTÓW